1
Абонаментно почистване на сгради и търговски центрове включва ежедневни дейности с необходимата периодичност, които да осигурят постоянна хигиена в сградата и периодични дейности за основно почистване, осигуряващи по–високо равнище на чистота. Услугите се предоставят от добре обучен и квалифициран персонал, с високо чувство на отговорност и мотивация за високо качество на извършената дейност.

почистване


Leave a comment


HotaruCMS.org Domaci filmovi, domace serije, turske serije online sigmakom.com | Interior design and home decoration VIDA.mk